Gevaarlijke Stoffen ADR


Onze voertuigen zijn volgens de ADR-richtlijnen uitgerust en onze chauffeurs beschikken allemaal over een ADR-vakbekwaamheidscertificaat. De afzender van de gevaarlijke stoffen is verantwoordelijk voor de vereiste verpakking met UN-kenmerk, de etikettering en de vervoersdocumenten. Voor het vervoer van gevaarlijke stoffen berekenen wij een toeslag.

Klassen die wij niet vervoeren zijn:
> Klasse 1 (m.u.v. 1.4 S) Ontplofbare stoffen en voorwerpen
> Klasse 4.2 & 4.3 Voor zelfontbranding vatbare stoffen
> Klasse 5.1 & 5.2 Oxiderende stoffen en organische peroxiden
> Klasse 6.2 Infectueuze stoffen
> Klasse 7 (m.u.v. blad 1 t/m 4) Radioactieve stoffen
> Klasse 9 Diverse gevaarlijke stoffen en voorwerpen