Gevaarlijke stoffen: ADR goederen

Voor veilig transport van gevaarlijke stoffen bent u bij Zwier Veldhoen | TransMission aan het juiste adres. Zodra uw goederen een UN-nummer bevatten gaat het om ADR goederen oftewel gevaarlijke stoffen. Bij het transport van ADR goederen gelden speciale wetten en richtlijnen om het transport deskundig en veilig te laten verlopen. Met ons ADR transport zorgen wij voor een deskundige bezorging van uw zending. 

Regelgeving

Waar een afzender verantwoordelijk is voor de vereiste verpakking met UN-kenmerk, de etikettering en de vervoersdocumenten, dienen wij ons als transporteur aan strenge regels te houden. Daarom is ons personeel speciaal opgeleid en zijn ze in het bezit van het ADR-vakbekwaamheidscertificaat. Daarnaast zijn onze vrachtwagens uitgerust volgens de ADR-normen. Wij rekenen een toeslag voor het vervoer van gevaarlijke stoffen om aan de gestelde eisen te blijven voldoen.

ADR gevarenklassen

De gevaarlijke stoffen zijn ingedeeld in verschillende ADR gevarenklassen. Gevaarlijke stoffen die zijn verpakt als gelimiteerde hoeveelheid(Limited Quantity) of als vrijgestelde hoeveelheid(Excepted Quantity) kunt u door ons laten verzorgen. Hieronder staat een opsomming van de diverse gevaarlijke stoffen welke wij voor u kunnen vervoeren.

TRANSMISSION VERVOERT VOOR U DE VOLGENDE KLASSEN:

4

Klasse 1: Ontplofbare Stoffen en voorwerpen

Beschrijving Voornamelijk voorwerpen als vuurwerk, vuurpijlen, munitie en wapentuig.
Hoofdgevaar Explosiviteit
Klassenverdeling: 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 1.6
TransMission vervoert voor u in deze klasse: 1.4S

Klasse 2: Gassen

Beschrijving Zuivere gassen of gasmengsels. Denk aan stikstof, propaan, lpg en argon.
Hoofdgevaar Brandbaar, verstikkend, bijtend en giftig
Klassenverdeling: 2.1 2.2 2.3
TransMission vervoert voor u deze klasse met uitzondering van: Giftige gassen (classificatiecodes met de letters T, TF, TC,TO, TFC of TOC).

KLASSE 3: BRANDBARE VLOEISTOFFEN

Beschrijving Vloeistoffen die onder bepaalde omstandigheden ontvlammen.
Hoofdgevaar Brandbaar
Klassenverdeling: F, FT, FC, FTC, D
TransMission vervoert voor u deze klasse met uitzondering van: Vloeibare ontplofbare stoffen in niet explosieve toestand.

Klasse 4.1 Brandbare vaste stoffen

Beschrijving Makkelijk (door wrijving) ontvlambare stoffen in korrelvorm, poedervorm, metaalvorm of pastavorm.
Hoofdgevaar Brandbaar
Klassenverdeling: F, FO, FT, FC, D, DT, SR
TransMission vervoert voor u deze klasse met uitzondering van: Vaste ontplofbare stoffen in niet explosieve toestand.

Klasse 4.2: Voor zelfontbranding vatbare stoffen

Beschrijving Stoffen die zonder ontstekingsbron met zuurstof uit de lucht tot ontbranding kunnen komen.
Hoofdgevaar Brandbaar
Klassenverdeling: S, SW, SO, ST, SC
TransMission vervoert alle goederen in klasse: 4.2

Klasse 4.3: Stoffen die gas ontwikkelen bij water

Beschrijving Stoffen, die als gevolg van een reactie met water brandbare gassen ontwikkelen.
Hoofdgevaar: Gas & explosie
Hoofdgevaar Gas & explosie
Klassenverdeling: W, WF1, WF2, WS, WO, WT, WC, WFC
TransMission vervoert alle goederen in klasse: 4.3

Klasse 5.1: Oxiderende stoffen

Beschrijving Stoffen die niet zelf brandbaar zijn, maar wel verbranding kunnen veroorzaken van andere stoffen.
Hoofdgevaar Brandbaar
TransMission vervoert alle goederen in klasse: 5

Klasse 5.2: Organische Peroxiden

Beschrijving Chemisch instabiele stoffen die zichzelf kunnen ontleden. Voornamelijk hulpstoffen voor kunststof.
Hoofdgevaar Brandend, bijtend
TransMission vervoert alle goederen in klasse: 5.2

Klasse 6.1: Giftige stoffen

Beschrijving Stoffen die bij inademing, aanraking met de huid of inslikken de gezondheid van de mens schaden of de dood veroorzaken.
Hoofdgevaar Vergiftiging
TransMission vervoert alle goederen in klasse met uitzondering van: Zeer giftige stoffen van verpakkingsgroep I.

Klasse 6.2: Infectueuze stoffen

Beschrijving Stoffen die ziekte kunnen veroorzaken bij mensen of dieren.
Hoofdgevaar Infectie
TransMission vervoert alle goederen in klasse met uitzondering van: Infectueuze stoffen van categorie A (UN-nrs. 2814 en 2900).

Klasse 7: Radioactieve stoffen

Beschrijving Stoffen met de eigenschap om spontaan energie in de vorm van onzichtbare straling uit te zenden.
Hoofdgevaar Straling
TransMission vervoert alle goederen
in klasse met uitzondering van:
Radioactieve stoffen van de UN-nrs. 2912 t/m 2919, 2977, 2978 en 3321 t/m 3333.

Klasse 8: Bijtende stoffen

Beschrijving Chemische stoffen die de huid of slijmvliezen aantasten zoals accuzuur, zoutzuur en zwavelzuur.
Hoofdgevaar Bijtende stoffen en dampen
TransMission vervoert alle goederen in klasse: 8

Klasse 9: Diverse gevaarlijke stoffen en voorwerpen

Beschrijving Stoffen die tijdens het vervoer gevaar opleveren, maar niet onder de omschrijving van andere klassen valt.
Hoofdgevaar Divers
TransMission vervoert alle goederen in klasse: 9

5

Onze
voordelen

Persoonlijk contact
Kwalitatief sterk netwerk
Geen contract, geen opzegtermijn
Realtime inzicht
Flexibel
Scherpe tariefstelling

Wellicht ook interessant

Pakketten en stukgoed

Pallets

ADR

Lengtevracht

Deel- en volladingen

Retourlogistiek